Image

SMARTFOLIO – ПРЕДЛАГА ШИРОКА ГАМА ОТ РАЗЛИЧНИ ФУНКЦИИ


ФУНКЦИЯ – АЛАРМА

Дистанционни предупреждения и сигнали, позволяващи на персонала по поддръжка да реагира бързо при неизправности и оперативни проблеми с автоматите за платено паркиране.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА

Насочване на служителите към зони, където нивата на плащане паднат под средното, и наблюдение на дейността им.

ОБЕДИНЯВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА

Цялостно обединяване на всички плащания, независимо дали са направени в брой, с карта, безконтактно, чрез приложение, чрез мобилен телефон или онлайн акаунт.

УВЕЛИЧЕТЕ И ЗАЩИТЕТЕ ВАШИТЕ ИНВЕСТИЦИИ

Услугите, като паркиране, генерират значителни приходи, но могат да бъдат трудоемки и от съществено значение е операторите да гарантират, че всяка стотинка е от значение. Това означава, че всички платежни системи, използвани за достъп до тези услуги, трябва да бъдат редовно поддържани за оптимизиране на ефективността. Липсата на поддръжка води до увеличен престои и загуба на приходи.

Image
Image

ГАРАНТИРАНЕ НА ВИСОКО КАЧЕСТВО И АДАПТИВНИ УСЛУГИ

Офис системата на Flowbird предоставя всички достъпни услуги в целия град по всяко време на деня. Централизираното управление също така позволява на операторите постоянно да наблюдават и анализират ефективността им.
При паркирането например може да се промени и подобри дейността с точни данни. Нова тарифа, работно време, съобщения и информация могат лесно да бъдат изтеглени на произволен брой автомати или в онлайн системи.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ


 

Не е нужна поддръжка на сървъри или обновяване на софтуер

Статистика с цветно кодирани индикатори за лесен анализ

Достъпна web-базирана платформа на няколко устройства

Събития и аларми се изпращат директно на мобилни телефони и PDA устройства

Достъпни данни 24/7/365

Дистанционно изтегляне на тарифи, съобщения и оформления на талони

Лесно сравняване на минали и текущи данни за анализ

Възможност за интегриране с всички видове паркинги и други места за продажба